Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gmina Moryń otrzymała  dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Program realizowany jest Szkole Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka 

w  Moryniu w ramach Priorytetu 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i  pedagogicznych”.

Celem Programu jest wsparcie w obszarze rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione nowości wydawnicze i uatrakcyjniony księgozbiór biblioteki szkolnej.  Dofinansowanie pozwoli również na zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

 

Całkowita wartość projektu: 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 12 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 3 000,00 zł

Termin zakończenia działań:  31.12.2023 r.

Artykuły