Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Zajęcia RYTMICZNE

Rytmika realizowana jest podczas zajęć w czasie 30 minutowej jednostki z częstotliwością 2 razy       w tygodniu.

 Tematyka zajęć rytmicznych ściśle wpisuje się w bloki tematyczne realizowane w grupie, a także w  kalendarz imprez przedszkolnych. Skutecznie wspiera tym samym  cały proces przedszkolnej edukacji. Uwzględnia również  potrzeby, zainteresowania i możliwości dzieci.

Czym jest rytmika?

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Co daje rytmika?

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne      w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

 

 

Etapy działania przewidziane na poszczególne miesiące:

 

WRZESIEŃ

 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach rytmicznych.
 2. Ćwiczenia doskonalące poczucie rytmu: wystukiwanie rytmu, taniec do muzyki.
 3. Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość słuchową: rozróżnianie melodii głośnej i cichej szybkiej i wolnej.
 4. Doskonalenie sprawności aparatu oddechowego i narządu mowy: ćwiczenia logorytmiczne  i oddechowe.
 5. Proste układy choreograficzne i tańce.

Piosenki i zabawy ruchowe:

- „Przedszkole drugi dom”

- „Uważaj na hasło”

- „Zagraj tak jak ja”

- „Jestem sobie przedszkolaczek”

- „Mam chusteczkę”

 

PAŹDZIERNIK

 1. Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich.
 2. Rozpoznawanie kierunku linii melodycznej.
 3. Gra na prostych instrumentach perkusyjnych.
 4. Doskonalenie sprawności aparatu oddechowego i narządu mowy: ćwiczenia logorytmiczne i oddechowe.
 5. Proste układy choreograficzne i tańce.

Piosenki i zabawy:

- „Odgłosy lasu”

- „Leśna muzyka”

- „Orzechowe rytmy”

-„Pomidorek”

-„Na marchewki urodziny”

 

LISTOPAD

 1. Rozpoznawanie zmian charakteru muzyki: melodia wesoła i smutna.
 2. Rozpoznawanie zmian tempa w utworze muzycznym.
 3. Doskonalenie narządu oddychania i poprawnej postawy ciała podczas śpiewu.
 4. Proste układy choreograficzne i tańce.

Piosenki i zabawy:

- „Mówimy rytmicznie”

- „Kocie kłopoty”

- „Popatrzcie na jamniczka”

- „Domowe sprzęty elektryczne”

- „Muzyka deszczowych kropli”

 

GRUDZIEŃ

 1. Doskonalenie znajomości różnych gatunków muzycznych.
 2. Ćwiczenia improwizacji i wizualizacji muzyki ruchem.
 3. Rozróżnianie melodii ze względu na tempo, charakter, określenie cech muzyki.
 4. Klasyfikacja instrumentów muzycznych; podział na instrumenty dęte, strunowe.

 

Piosenki i zabawy:

- „Mój kochany Mikołaju”

- „Choinka”

- „Dzwonią dzwoneczki”

- „Pierwszy śnieg”

- dowolne kolędy

 

STYCZEŃ

 1. Doskonalenie umiejętności: orientacja w przestrzeni, szybka reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe i umiejętności panowania nad własnym ciałem i jego ruchem.
 2. Porównywanie utworów muzycznych.
 3. Proste tańce i układy choreograficzne.
 4. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

Piosenki i zabawy:

- „Bajkowe marzenia”

- „Postacie z baśni”

- „Cały tydzień”

- „Gawron”

- „Babcia ma święto”

- „Rom pom, pom”

 

LUTY

 1. Nauka tworzenia prostych form rytmicznych.
 2. Doskonalenie umiejętności rozróżniania charakteru melodii, reakcji na zmianę tempa, wysokości melodii.
 3. Nauka śpiewu w kanonie.
 4. Proste tańce i układy choreograficzne.

Piosenki i zabawy:

- „Orkiestra zegarów”

- „Jadę, jadę jadę”

- „Szukam partnerów do tańca”

- „Co wydaje ten głos”

 

MARZEC

 1. Doskonalenie narządu oddychania i poprawnej postawy ciała podczas śpiewu.
 2. Ćwiczenia improwizacji i wizualizacji muzyki ruchem.
 3. Rozpoznawanie zmian tempa w utworze muzycznym.
 4. Proste układy choreograficzne i tańce.

Piosenki i zabawy:

- „Poruszamy się jak…”

- „Dżungla”

- „Berek Dinozaurów”

- „Wiosenny trawnik”

- „Bociek”

 

 KWIECIEŃ

 1. Zabawy rozwijające poczucie rytmu.
 2. Doskonalenie sprawności aparatu oddechowego i narządu mowy: ćwiczenia logorytmiczne  i oddechowe.
 3. Rozpoznawanie kierunku linii melodycznej.
 4. Proste układy choreograficzne i tańce.

Piosenki i zabawy:

- „Kurczątka i jastrząb”

- „Święta – biją dzwony”

- „U nas na podwórku”

- „Muzykalne zwierzaki”

- „Taniec kraba i żyrafy”

- „Czarodziejski zamek”

 

MAJ

 1. Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość słuchową: rozróżnianie melodii głośnej i cichej, szybkiej i wolnej.
 2. Naśladowanie głosów zwierząt.
 3. Zabawy rozwijające poczucie rytmu.
 4. Ćwiczenia improwizacji ruchem.
 5. Proste tańce i układy choreograficzne.

 

Piosenki i zabawy:

- „Muzyczny dywan”

- „Śpiewaj tak jak on”

- „Kciuciubabka” – zabawa ludowa

- „Depce konik” – taniec ludowy

- „Cztery pory roku – Wiosna” Vivaldiego

- piosenki o mamie

 

CZERWIEC

 1. Doskonalenie umiejętności : szybka reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe, panowania nad własnym ciałem i jego ruchem, orientacja w przestrzeni.
 2. Zapoznanie z obrazem graficznym nuty i klucza wiolinowego.
 3. Doskonalenie sprawności aparatu oddechowego i narządu mowy; ćwiczenia artykulacyjne.
 4. Ćwiczenia gry na prostych instrumentach perkusyjnych.
 5. Proste tańce i układy choreograficzne.

Piosenki i zabawy:

- „Podajmy sobie ręce”

- „Święto dzieci”

- „Jak skacze piłeczka”

- „Coraz szybciej, coraz wolniej”

- „Taniec rosyjski”

- „Pociąg ze zwierzątkami”

- „Już wkrótce wakacje”