Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Historia

1 września 1946 r.- przy ul. Szkolnej 17 w Moryniu  otwarto Szkołę Podstawową. Jej pierwszym kierownikiem został Jan Reginia. Funkcjonowało wówczas pięć klas w których uczyło się 31 uczniów. W szkole uczyła tylko jedna nauczycielka.

W roku szkolnym 1947/1948 przybyła klasa VI - uczyło się 37 uczniów.

W roku szkolnym 1948/49 utworzono kl. VII. Do tej pory uczniowie kończyli ją w Dębnie lub Mieszkowicach. Kierownikiem szkoły 07.01.1949 r. została Maria Kowalska.

24 czerwca 1950 r. – 10 uczniów klasy VII kończy naukę.

W latach 1956 – 1958 r.  – kierownikiem jest Aldona Kuberko.

W r. szk. 1958 – 1959  kierownikiem jest Kazimierz Zawadzki.

Obowiązki kierownika szkoły od roku szk. 1959 – 1976 r. obejmuje Stefan Niedzielski.

Z powodu zwiększonej liczebności klas  w roku szk. 1958/59 (np.kl. -56, II-34, III i IV po 36 uczniów) oraz trudności lokalowych, nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany.

W r. szk. 1965/66 r. powstaje osiem klas.

W styczniu 1967 r. w szkole po raz pierwszy wprowadzono oddział przedszkolny.

01 września 1973 r. szkoła staje się Zbiorczą Szkołę Gminną. W jej skład weszły:

- Szkoła Podstawowa w Moryniu z Klasą Życia przy Państwowym Domu Opieki Społecznej w Moryniu,

- Szkoła Podstawowa w Klępiczu,

- punkty filialne w Witnicy, Bielinie, Przyjezierzu, Nowym Objezierzu,

- Przedszkole w Moryniu.

Działalnością dydaktyczno-wychowawczą objęto 2 przedszkola przyzakładowe: w Bielinie i w Witnicy.

Pracę  rozpoczął szkolny półinternat.

Zastępcami dyrektora zostali -Stanisław Choroszewicz 1973 – 75, oraz Łucja Ogonowska 1975 – 84.

 W 1976- 1979 r. dyrektorem został  Jan Maranda. Zastępcami zostali Łucja Ogonowska 1975 – 84 oraz Antoni Mularczyk 1978-84.

Rok szkolny 1978/79 to rok przygotowań do nadania  szkole imienia. Patronem został starszy sierżanta Mieczysław Majchrzaka. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, Stadninę Koni w Bielinie, KPGR w Witnicy, Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Moryniu, pracowników szkoły, młodzież i emerytowaną nauczycielkę p. Marię Kowalską. Tablicę pamiątkową na budynku szkoły ufundował p. Wiesław Hrynkiewicz, a obelisk  - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Moryniu. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 17 maja 1979 r. Od tej pory, dzień ten każdego roku obchodzony jest jako Święto Szkoły.

W roku szkolnym 1981/82 podwyższono stopień organizacyjny Punktu Filialnego w Witnicy do kl. VI i przekształcono go w Szkołę Podstawową, a Punkt Filialny w Bielinie - do pełnych trzech klas.

1 września 1984 r. przestała istnieć Zbiorcza Szkoła Gminna. Samodzielną placówką pozostała Szkoła Podstawowa w Moryniu. Nastąpiły też zmiany w kierownictwie szkoły. Jej dyrektorem został  Anatol Mularczyk 1984 -86 r. Zastępca dyrektora, Danuta Dziedzic 1984 – 88 r.

W 1988 -1990 r. dyrektorem szkoły została Danuta Dziedzic. Zastępcą została Danuta Musiałowska 1989- 90 r.

Od roku 1990 – 1994 r. funkcję dyrektora obejmuje Danuta Musiałowska, zastępcą Jadwiga Fragstein – Niemsdorff.

W roku 1994 -2005 dyrektorem szkoły został Józef Piątek, zastępcami byli:

Urszula Kaczmarek 1994 – 96 r.,

Dorota Pietrzak 1996 - 15.02.2005 r.,

Alfreda Czerwińska 1996 – 1999 r.,

 Krzysztof Jaz 1999 – 2005 r.

14 czerwca 1996 r. obchodziliśmy uroczystości z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej w Moryniu, mając nadzieję na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w nowej szkole.

5 września 1997 r. został otwarta nowa szkoła. Ostatni apel odbył się w „starej szkole”, podczas którego zabrzmiał ostatni  dzwonek... Pan dyrektor Józef Piątek, poprowadził całą społeczność szkolną do nowego budynku przy ul. Dworcowej 6a. w asyście orkiestry dętej z Gorzowa. Atutami szkoły jest sala gimnastyczna z widownią, nowoczesną kuchnią ze stołówką.

Reforma systemu oświaty z 1999 r. przekształciła system szkolnictwa w strukturę trzystopniową i tak powstało Publiczne Gimnazjum w Moryniu.

1 września 1999 r. powołano Zespół Szkół w Moryniu, w którego skład wchodziły:

Przedszkole Miejskie,

Szkoła Podstawowa im. st. sierż. M. Majchrzaka,

Publiczne Gimnazjum,

a od 2010 r. również Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

września 2005 r. dyrektorem zostaje Krzysztof Jaz, wicedyrektorem szkoły została Teresa LechowskaIlona Włodarczyk 2004 r. W skład szkoły wchodzi również Szkoła Filialna w Witnicy (od 2012 r.).

17 maja 2006 r. odbyły  się uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy, uczniowie, rodzice i absolwenci.

W roku szkolnym 2006/2007 Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu zlikwidowano  Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Klępiczu. Uczniowie zostali przyjęci do ZS w Moryniu.

18 maja 2007 r. - nadanie imienia im. Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum. Przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Głodny, odczytał - Akt Nadania Imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum  w Moryniu. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu, Krzysztofa Jaza, został przekazany przez przedstawicieli sponsorów, rodziców i pracowników szkoły, sztandar. Na sztandar, uroczyście ślubowali przedstawiciele wszystkich klas Gimnazjum.

Każdego roku dzień 18 maja będzie obchodzony w naszej szkole jako Święto Gimnazjum.

 

18 czerwca 2007 r. – oddanie do użytku nowych obiektów sportowych. Kompleks boisk powstał na terenie Zespołu Szkół w Moryniu w ramach projektu pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach  polsko-niemieckiego partnerstwa gmin Moryń – Joachimsthal”. Inwestycja została zrealizowana głównie dzięki jej dofinansowaniu z europejskiego programu Interreg III A oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Młodzież będzie mogła korzystać z   4 boisk  – wielofunkcyjnego, do piłki siatkowej (sztuczna trawa), koszykówki (nawierzchnia poliuretanowa), trawiastego  piłkarskiego, a także z 2 skoczni w dal oraz  dwustumetrowej, czterotorowej bieżni poliuretanowej ze stumetrową prostą.

Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu w roku szkolnym 2012/2013 przekształca się Szkołę Podstawową w Witnicy w Filię Szkoły Podstawowej w Moryniu.

20 maja 2016 r. nastąpiła kulminacja obchodów Roku Jubileuszowego 70 – lecia Szkoły Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka. Uroczystość rozpoczęła się msza świętą w kościele pw. Ducha Świętego. Następnie w szkole odbył się uroczysty apel w którym wzięli udział byli pracownicy i absolwenci. Po oficjalnej części można było zwiedzać sale w których przygotowane zostały wystawy. Na boisku szkolnym odbył się mecz Absolwenci -  Nauczyciele.

19 maja 2017 r. podczas dorocznego święta szkoły sztandar Szkoły Podstawowej został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym -  Zwycięzcom 1945 r. przyznanym przez Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych w Szczecinie. Dekoracji dokonał Kawaler Orderu Wojennego Virtutti Militari płk Leon Bodnar – Zastępca Prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu ZKRPiBWP. W uroczystości wzięli udział m.inn. przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związku Sybiraków Koła Terenowego w Chojnie. Pan płk Bondar opowiadał uczniom walce o Kołobrzeg, forsowaniu Odry i operacji berlińskiej.

W tym dniu szczególne święto miało Gimnazjum, ponieważ świętowało swoją 10. rocznicę nadania imienia Jana Pawła II. Odbyły się: podsumowanie konkursów o św. Janie Pawle II, wystawy poświęcone Patronom, oraz zabawy związane ze sportami, które lubił Karol Wojtyła.

Reforma systemu edukacji, spowodowała w 2017 r. stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. W  roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadzało się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 1 września 2017 r. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Od 1 września 2019 r. ośmioklasowa szkoła nadal nosi nazwę - Szkoła Podstawowa im. st. sierż. M. Majchrzaka i wchodzi w skład Zespołu Szkół w Moryniu, który tworzą także:

Przedszkole Miejskie,

Szkoła Filialna w Witnicy,

Szkolne Schronisko Młodzieżowe.