Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Nasz Patron

st. sierż. MIECZYSŁAW MAJCHRZAK - PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORYNIU

Starszy sierżant Mieczysław Majchrzak urodził się 29 grudnia 1922 r. we wsi Wielkie Pole, powiat Kostopol, województwo wołyńskie w rodzinie Stanisławy  i Bolesława Majchrzaków, jako drugi syn rolnika. Ojciec, chcąc zapewnić dzieciom wykształcenie, postanowił przenieść się do pobliskiego miasteczka – Kostopola. Tutaj po ukończeniu szkoły Mieczysław rozpoczął naukę zawodu w miejscowej masarni.

Dzień 1 września 1939 r. pokrzyżował plany wielu Polakom – wybuchła II wojna światowa. Kostopol znalazł się na terenie Generalnego Okręgu „Wołyń – Podole”. Mieszkańcy tych ziem stali się siłą roboczą dla hitlerowskiego państwa.

Mieczysław Majchrzak miał zostać wywieziony do Rzeszy. Do czasu wyjazdu zamknięto Go w obozie zbiorczym w Kostopolu. Trzykrotnie podejmował ucieczkę. Niestety – za każdym razem Niemcy doprowadzali Go do obozu. Próba ucieczki powiodła się podczas drogi do Niemiec. W odwecie hitlerowcy bestialsko pobili Jego ojca, który tej kary nie przetrzymał.

W 1943 r. Mieczysław trafił do partyzantki.

16 marca 1944 r. w Związku Radzieckim zawiązała się 1 Armia Polska. Wstąpił do niej Mieczysław Majchrzak, który wkrótce został żołnierzem z dumą noszącym polski mundur z orłem na czapce. Obok trzystu młodych mężczyzn trafił do Szóstego Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo – Mostowego, gdzie ukończył szkołę podoficerską i został dowódcą drużyny oraz sternikiem kutra.  Szlak  bojowy batalionu przez Bug, Warszawę ku zachodowi, doprowadził Mieczysława Majchrzaka nad Odrę - w lutym 1945 r.

Mieczysław Majchrzak był jednym z żołnierzy, którzy stawiali słupy graniczne nad Odrą koło Czelina. Żołnierze pochłonięci byli przygotowaniem przeprawy na zachodni brzeg Odry. Nie zważali na mróz i nieustanny ostrzał. Ostatnim zadaniem, jakie otrzymał starszy sierżant była budowa mostu pontonowego przez Odrę. Nie dane było mu jednak dokończenie tego przedsięwzięcia. Zginął 27 lutego 1945 r. Jak podawali świadkowie, był pierwszą ofiarą przeprawy przez Odrę. Został pochowany na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach i pośmiertnie odznaczony oraz awansowany do stopnia starszego sierżanta.

17 maja 1979r. Szkole  Podstawowej w Moryniu nadano imię starszego sierżanta Mieczysława Majchrzaka. Od tej pory każdego roku obchodzony jest  ten dzień jako Święto Szkoły.

Artykuły