Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

2019/2020

Projekt
„Przedszkole Równych Szans”
realizowany w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Działania:
1. Dostosowanie zaplecza edukacyjnego, sanitarnego i technicznego;
2. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne: pedagogiczne, logopedyczne;
3. Zajęcia rozwojowe: muzyczne, plastyczne i językowe;
4. Szkolenie nauczycieli: studia podyplomowe i szkolenia.
Grupa docelowa:
20 osób w wieku przedszkolnym oraz 5 nauczycieli przedszkola.
Kontakt:
Zespół Szkół w Moryniu, 74-503 Moryń, ul. Dworcowa 6a,
tel. 914146018

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano: budowę sali doświadczeń świata oraz zakup urządzeń do stymulacji sensorycznej, wydłużenie czasu pracy przedszkola do 10h, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz środki na dodatkowe wyżywienie dla dzieci.
Zapraszamy do udziału w projekcie!