Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Zajęcia PSYCHOEDUKACYJNE

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

W czasie zajęć dzieci będą miały okazję na rozwój emocjonalny i społeczny, tak istotny na tak młodym etapie życia.

             Okres przedszkolny to czas, kiedy dziecko potrafi już rozpoznawać i rozumieć uczucia innych osób, a także ocenić co było powodem takiej, a nie innej reakcji emocjonalnej.  Z upływem czasu dziecko uczy się, także regulować własne emocje. Przeżywanym uczuciom bardzo często towarzyszą przejawy fizjologiczne takie jak pocenie się czy czerwienienie, ale także ruchowe przejawy emocji, do których można zaliczyć podskakiwanie czy klaskanie. To również czas, kiedy dziecku towarzyszy wiele zróżnicowanych uczuć, z jakimi nie jest w stanie czasem samo sobie poradzićDlatego też w celu pozbycia się nieprzyjemnych odczuć wykonuje różne czynności  np. obgryzanie paznokci, uciekanie, robienie dziwny min.

            Rozwój społeczny natomiast to przede wszystkim zmiany w relacjach z innymi ludźmi. Dziecko w tym okresie coraz więcej czasu spędza z rówieśnikami i to oni zaczynają teraz odgrywać jedne z ważniejszych ról w jego życiu. Relacja z dorosłymi ma na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, opieki, zagwarantowanie mu zdobycia wiedzy                       i konkretnych umiejętności. Rodzice przede wszystkim wyjaśniają, odpowiadają na zadane pytania, udzielają pomocy, kontrolują, nakierowują oraz instruują.

            Ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka mają kontakt pozytywnymi wzorcami dorosłych w najbliższym otoczeniu. Z kolei więzi z rówieśnikami opierają się na zasadzie wzajemności – jeżeli jedno z dzieci wykonuje jakąś czynność, to potem drugie też musi ją wykonać. To jakie relacje nawiąże dziecko w tym czasie, będzie miało przełożenie na przebieg jego dalszego życia – jeśli będzie otwarte w stosunku do innych dzieci, z łatwością inicjowało samodzielnie zabawy, to w życiu dorosłym nie będzie miało problemów z odnalezieniem się w nowym środowisku czy w nieznanej dotąd sytuacji.

 

            Podstawowy cel spotkań to dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny w tygodniu.

 

Cele do realizacji podczas zajęć:

 • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym rzez dziecko,
 • tworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych,
 • uczenie współpracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się,
 • wsparcie w rozwoju psychospołecznego,
 • wzmocnienie empatii,
 • zwiększenie umiejętności społecznych,
 • poradnictwo psychospołeczne.

 

Formy i metody pracy.

 1. Rysunki i prace  plastyczne  - kształtują umiejętności społeczne i emocjonalne, uczą kreatywności i wyrażania własnych myśli i emocji, są formą komunikacji dziecka z otoczeniem.
 2. Techniki relaksacyjne - rozładowywanie napięć, rozwój myślenia twórczego.
 3. Zabawa - uwolni dzieci od  negatywnych  przeżyć,  służy  relaksowi                            i  wprowadzeniu  dobrego  nastroju,  uczy umiejętności społecznych, rozwija komunikację.
 4. Wzmocnienia pozytywne - kształtują właściwe i pożądane postawy i zachowania u dziecka.

Autor: Alicja Korowaj