Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Plan i kalendarz pracy szkoły

 

 

 

Plan i kalendarz pracy

 

Zespołu Szkół

 

w Moryniu

 

na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 1.   Organizacja roku szkolnego

 

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021-28.01.2022

I półrocze

14.02-25.06.2022

II półrocze

23.12. -31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

31.01. -13.02.2022

Ferie zimowe

14.04-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

20.05.2022

Święto Szkoły

24 -25 -26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

24.06.2022

Zakończenie roku szkolnego

27.06-31.08.2022

Wakacje

 

 2.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej

02.11.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.11.2021

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2021-31.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2022

Nowy Rok

06.01.2022

Trzech Króli  

07.01.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.01 – 13.02.2022

Ferie zimowe

14.04.-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2022

Święto Konstytucji 3 Maja

24.-25.-26.05.2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uczniów klas 1-7 SP

17.06.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.06.2022

Zakończenie roku szkolnego

 

 3.   Terminy klasyfikacji

 

01.09-17.09.2021

Adaptacja uczniów klas IV- VIII SP- okres bez ocen niedostatecznych

16.12.2021

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom

o przewidywanych ocenach za 1. półrocze roku szkolnego 2021/2022

21.01.2022

Ostateczny termin wystawiania ocen za 1. półrocze roku szkolnego 2021/2022

26.01.2022

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

27.01.2022

Wywiadówka

16.02.2022

Rada podsumowująca 1. półrocze

12.05.2022

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom

o przewidywanych ocenach za 2. półrocze roku szkolnego 2021/2022

15.06.2022

Ostateczny termin wystawiania ocen na 2. półrocze roku szkolnego 2021/2022

20.06.2022

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

29.06.2022

28.06.2022

Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022

 

 4.   Terminy diagnoz i egzaminów

 

Wrzesień 2021

Diagnozy wstępne

Listopad 2021

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

24.-25.-26.05.2022

Egzamin Ósmoklasisty

Kwiecień/maj 2022

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty

czerwiec 2022

Diagnozy końcowe

5.   Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

25.08.2021

Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

14.09.2021

 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego

na rok szkolny 2021/2022

 

14.09.2021

Przyjęcie:

- Planu Pracy Szkoły z Kalendarzem Imprez na rok szkolny    

  2021/2022

- Planu Wychowawczo- Profilaktycznego – na bieżący rok szkolny

26.01.2022

Rada klasyfikacyjna

16.02.2022

Rada podsumowująca pracę w I półroczu

20.06.2022

Rada klasyfikacyjna

29.06.2022

28.06.2022

Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2021/2022

 

Rady szkoleniowe ( terminy ustala lider WDN)

 

 6.   Spotkania z rodzicami w ZS w Moryniu

 

15.09.2021

Zebranie ogólne z rodzicami, spotkania klasowe, wybory do Rady Rodziców

28.10.2021

Dni otwarte

16.12.2021

Zebrania klasowe z rodzicami- powiadomienie o przewidywanych ocenach

27.01.2022

Wywiadówka - powiadomienie o ocenach uzyskanych w I półroczu

24.03.2022

Dzień otwarty szkoły - spotkania w klasach

07.04.2022

Zebranie z rodzicami uczniów klas 8 SP 

12.05.2022

Zebranie z rodzicami- powiadomienie o przewidywanych ocenach

 

Terminy spotkań z rodzicami w SF w Witnicy:

 

 1. 16.09. 2021 r. zebranie
 2. 28.10.2021 r. dni otwarte - online
 3. 15.12. 2021 r. zebranie
 4. 27.01. 2022 r. wywiadówka
 5. 23.03.2022 r. dni otwarte
 6. 11.05.2022r. zebranie

 

 

7.   Imprezy i uroczystości szkolne  

 

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

Dyrektor

Inauguracja Szkolnego

Roku Sportowego

17.09.2021

Nauczyciele w-f

 

Sprzątanie świata

 

17.09.2021

 

D. Adamek, J. Pociej

A. Rumbuć, A. Kulas

Ogólnopolski  Dzień Przedszkolaka

20.09.2021

Nauczycielki przedszkola, wychowawcy grup 0

Wybory do SU

do końca września

Opiekunowie SU

G. Małkiewicz, D. Adamek

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29.09.2021

S .Gumulak, D .Łuszczek,

T. Lechowska, A. Lipińska,

M. Jaz. A. Kulas,

A. Kurkowska, B. Mularczyk, E. Respondowska

Dzień Chłopaka

30.09.2021

Samorządy klasowe

Tydzień przedsiębiorczości w szkole

4-8 października 2021

G. Małkiewicz

Akcja "Zamiast kwiatka niosę pomoc”

12.10. – 14.10.2021

SKW- G. Małkiewicz

I. Włodarczyk, D. Adamek,

L. Konecka

Dzień pieczonego ziemniaka

wrzesień-październik 2021

Wychowawcy kl. 1 – 3,

Nauczycielki przedszkola

Pobijmy razem rekord

RESUSCYTACJA

15 października 2021

G. Małkiewicz, M. Jaz

Pasowanie na ucznia i przedszkolaka

…października

… października

 1. Kaczmarek, K. Sławińska,

J. Lipińska, nauczycielki

oddziałów przedszkola

Kartka dla Powstańca - BohaterOn

październik/listopad

Szkolne Koło Wolontariatu

I. Włodarczyk, L. Konecka,

G. Małkiewicz, D. Adamek

Międzynarodowy Dzień postaci z bajek (bajkowy bal)

05 listopada 2021

D. Łuszczek, S. Gumulak

11 listopada

Święto Odzyskania Niepodległości

10.11.2021

 

 

 

Apel: J. Pociej, A. Lorenc,

A. Hrynkiewicz-Woźniak

Dekoracja sali gimnastycznej:

A. Lorenc, J. Pociej, J. Górny

D. Pietrzak, A. Moszkowska,      

Dekoracja korytarzy:

 1. Paszko, S.  Jędrzejewska,

D. Adamek

Konkurs recytatorski” Każdy przedszkolak to mały Polak”, Pokaz Mody Patriotycznej:

D. Łuszczek, S. Gumulak

Konkurs plastyczny kl.1-3 ,,Józef Piłsudski w oczach dziecka”- B. Mularczyk

Przegląd Piosenki Ekologicznej ”Rechotka” MOK Moryń

Wg planu MOK

Nauczycielki przedszkola, wychowawcy grup 0, klasy 1 -3

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2021

Nauczycielki przedszkola, wychowawcy grup 0

Andrzejki

Listopad 2021

Opiekunowie SU, Wychowawcy

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

03.12. 2021

SKW

„Niech wszyscy mają Święta”

Grudzień 2021

SKW - świąteczne upominki dla emerytów - pracowników szkoły

Akcja charytatywna

 „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

 Grudzień 2021

D. Adamek, A. Kulas

J. Przybyła, A. Paszko,

A. Lorenc, S. Jędrzejewska

Mikołajki

06.12. 2021

Wychowawcy klas

Czytamy  Mikołajowi

06.12.2021

A. Kurkowska, A. Lipińska

Warsztaty adwentowe

Grudzień 2021

Wychowawcy klas 1 – 3

Lekkoatletyczne zawody Mikołajkowe dla klas 1.

Grudzień 2021

G. Małkiewicz

Wigilia w klasach

Grudzień 2021

Wychowawcy klas

Jasełka

22.12.2021

Ks. Ł. Śliz, A. Lorenc

J. Przybyła

 Dekoracja:

D. Adamek , J. Pociej,

B. Mularczyk, D. Skarżyńska

Zabawa karnawałowa:

- klasy 0, przedszkole

- klasy I-III

- klasy IV - VIII

Styczeń 2022

Wychowawcy klas 0 i przedszkola

Wychowawcy klas I-III

Wychowawcy klas IV - VIII

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Styczeń 2022

 

 

Wychowawcy przedszkola,

Wychowawcy grup 0,

Wychowawcy klas I-III SP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Styczeń 2022

 

 

Wolontariusze:

K. Jaz, M. Jaz, I. Włodarczyk,

D. Adamek, L. Łyczakowska

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

18-19 Styczeń

 1. Lipińska, A. Kurkowska,

S. Gumulak, D. Łuszczek

Akcja charytatywna “Paczka dla Bohatera”

Styczeń 2022

Nauczycielki przedszkola

Pasowanie na czytelnika

Luty 2022

A. Lipińska

T. Lechowska

Walentynki

14.02.2022

Opiekunowie SU, wychowawcy

Dzień Wiosny

 

 21.03.2022

 

SU, wychowawcy klas, wychowawcy przedszkola i grup 0

Dzień Kolorowej Skarpetki-światowy Dzień Zespołu Downa

21.03.2022

Nauczycielki przedszkola,

B. Mularczyk, E. Respondowska,

Światowy Dzień Wody

22.03.2022

Akcja PAH – SKW

SU – D. Adamek, G. Małkiewicz

“Na niebiesko dla autyzmu” - Światowy dzień świadomości autyzmu

02.04.2022

D. Łuszczek, K. Sławińska, A . Kaczmarek

Dzień Ziemi

22.04.2022

A. Rumbuć, D. Adamek,

 J. Pociej

Rocznica forsowania Odry

Kwiecień 2022

Wychowawcy klas VIII ze swoimi klasami

Olimpiada Sportowa Przedszkolaków w

Bad Freienwalde

Kwiecień 2022

G. Małkiewicz

Dzień Flagi

Święto Konstytucji

29.04.2022

Akademia J. Podsiadły, I. Drużga-Zacharkiewicz,

I. Włodarczyk

Dodatkowo wystąpią klasy 1   (flaga państwowa):

 1. Kaczmarek, J. Lipińska

Dekoracja:

N. Skowrońska,

S. Jędrzejewska,

A. Kurkowska,

A. Korowaj

Święto Szkoły

20.05.2022

Akademia:

A. Serafińska

I. Włodarczyk, A. Moszkowska

Dekoracja sali gimnastycznej:
I. Drużga-Zacharkiewicz, J. Pociej, K. Adamczewska, D. Skarżyńska, A. Jałowicka,     Ł. Śliz

Dekoracja korytarzy:

M. Jaz

A. Paszko

D. Adamek

Egzamin na kartę rowerową

Maj 2022

D. Skarżyńska

Bieg Pokoju w  Altglietzen – Niemcy

Maj 2022

Nauczyciele w- f

Dzień Matki

Maj 2022

wychowawcy

Moryńska trójka

maj/czerwiec 2022

G. Małkiewicz, J. Górny

A. Hrynkiewicz-Woźniak

Akcja charytatywna  ,,Dzielę się z innymi dziećmi”

Czerwiec 2022

 1. Mularczyk,

E. Respondowska

Piknik z Książką

Czerwiec  2022

A. Kurkowska, A. Kulas,
A. Lipińska, T. Lechowska

Bal ósmoklasisty

Czerwiec 2022

Wychowawcy klas VIII

Zakończenie roku szkolnego

24.06. 2022

Dyrektor

Przedstawienia profilaktyczne

cały rok

L. Konecka

 

8.   KONKURSY   

 

Nazwa konkursu

termin

Odpowiedzialni

Etap

Moja mała ojczyzna....

Marzec

J. Podsiadły

wojewódzki

Z Panem Samochodzikiem po Pojezierzu Myśliborskim

marzec

J. Podsiadły

szkolny

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

Listopad 2021 – eliminacje

Konkurs

8 marca 2022

M. Jaz,

D. Adamek

Szkolny – listopad 2021

 

Ogólnopolski- marzec 2022

Kangur matematyczny

Marzec 2022

A. Paszko,

I. Drużga-Zacharkiewicz

międzynarodowy

Konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

(kuratoryjny)

X.2021

A. Paszko

Szkolny

Rejonowy

Wojewódzki

Konkurs “Rymy dla nauczycieli”

14 X 2021

A. Serafińska

szkolny

Konkurs Ortograficzny

V-VI 2022

A. Serafińska

szkolny

Konkurs ze znajomości lektur dla klas IV-VIII

V-VI 2022

A. Serafińska

szkolny

Konkurs plastyczny “Mój ulubiony miś”

XI 2021

A. Lipińska

 

Szkolny

Przedszkolny

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z Języka Angielskiego dla uczniów klas 1- 3 (sesja wiosenna)

Grudzień 2021 -eliminacje szkolne

 

Konkurs

31 marca

2022

N.Skowrońska

Szkolny - grudzień 2021

 

Ogólnopolski - marzec 2022

Konkurs plastyczny “ Portret Św. Mikołaja

Grudzień 2021

J. Lipińska

szkolny

Konkurs poetycki “Mój pierwszy wiersz”

III 2022r.

 1. Lipińska

szkolny

Konkurs plastyczno-techniczny „ulepimy dziś bałwana „

Grudzień

A. Kurkowska

S. Jędrzejewska N. Skowrońska

Szkolny

Rumikubista roku

Cały rok

A. Kurkowska

S. Jędrzejewska A. Jałowicka

Szkolny

Konkurs recytatorski” Każdy przedszkolak to mały Polak”

 

10.11.2021

D. Łuszczek,

S. Gumulak

przedszkolny

Konkurs plastyczny „Moje hobby”

4-8.10.2021

 1. Małkiewicz

Szkolny

Konkurs florystyczny

Maj

 1. Kaczmarek

Szkolny

kl. 1-3

Konkurs „Olimpus”

Sesja wiosenna, geografia, biologia

 1. Adamek,

J. Pociej

ogólnopolski

 

 9.   Gazetki okolicznościowe – gazetka główna

 

Temat

klasa

Uwagi

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

SU

Od 3 IX

Sprzątanie świata

 

7c

Od 17 IX

Dzień Chłopaka

SKW

Od 24 IX

Dzień Edukacji Narodowej

SU

Od 8 X

Święto Odzyskania Niepodległości

8a

Od 5 XI

„Prawa Dziecka”

SU

Od 16 XI

Mikołajki

5b

Od 3 XII

Boże Narodzenie + dekoracja szkoły

 SU

Od 4 XII

Karnawał

5b

Od 3 I

Dzień liczby Pi

6

Od 08 III

Forsowanie Odry (patron szkoły)

7a

Od 09 IV

Dzień Ziemi

4a

Od 16 IV

Konstytucja 3 maja, Dzień Flagi

8b

Od 26 IV

Święto szkoły

7b

Od 7 V

Dzień Dziecka

4b

Od 21 V

Bezpieczne wakacje

5c

Od 4 VI

 

 10.       Innowacje, projekty, programy prowadzone w roku szkolnym 2021/2021

 

1)   D. Łuszczek, S. Gumulak:  Międzynarodowy projekt czytelniczy “Magiczna moc bajek” Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 

2)   D. Łuszczek, S. Gumulak: Projekt ekologiczny “Ekokulturalne przedszkole” 

 

Głównym celem projektu jest promowania ekokultury wśród przedszkolaków: poszerzanie świadomości ekologicznej: kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;  zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

 

3)   D. Łuszczek, S. Gumulak, A. Klonowska, L. Łyczakowska, A Cybort, A. Serafińska: Projekt czytelniczy “Bajeczna księga”   

 

Głównym celem projektu jest stworzenie bajki wspólnie z rodzicami: promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków; stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej; angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci. 

 

4)   A. Klonowska, L. Łyczakowska, A. Serafińska, A. Cybort: Projekt czytelniczo- przyrodniczy “Oto Hałabała, zna go Polska cała”  

 

 Wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt polega na realizacji zadań przez grupę przedszkolną. W tym projekcie ważną rolę odgrywa maskotka krasnala Hałabały, który będzie towarzyszyć dzieciom przez cały rok. 

 

5)   A. Klonowska: “Zaklockowane dzieciaki”- wykorzystanie metody 6 klocków opierającej się na koncepcji przeprowadzenia w codziennej praktyce przedszkolnej krótkich i przystępnych ćwiczeń mających uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i postaw cennych w ich dalszej edukacji. Przedszkolaki będą angażowane w różnorodny sposób, z możliwością wykorzystania przy tym swojego ciała i zmysłów a ich głównym narzędziem będzie 6 kolorowych klocków Lego Duplo.

 

6)   G. Małkiewicz: „ Nordic Walking – marsz po zdrowie”. Celem innowacji jest wykształcenie u uczniów klas ósmych zdrowych nawyków dotyczących spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie do uprawiania dyscypliny Nordic Walking. Istotą innowacji będzie zwiększenie atrakcyjności zajęć oraz zmniejszenie liczby uczniów niećwiczących na lekcji Wf.

 

7)   J. Przybyła: “Kodowanie nie jest trudne z Pixblocks” Nauka kodowania, która bardzo mocno rozwija myślenie abstrakcyjne, logiczne, cyfrowe i przestrzenne. Uczy radzić sobie z zadaniami, które wymagają kreatywnego myślenia. Zakres to klasy 4-8.

 

8)   A. Kaczmarek: „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. Celem projektu jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie aktywności czytelniczej. Ponadto, tegoroczna edycja będzie zgłębiała wiedzę na temat różnych zawodów, dzięki czemu przyczyni się do poznania przez dzieci cech oraz kompetencji osób wykonujące rozmaite prace. Projekt wesprze uczniów w myśleniu o swojej karierze oraz odkrywaniu samych siebie.

 

9)   I. Drużga-Zacharkiewicz: „Matematyka na co dzień”. Celem innowacji jest pobudzenie kreatywności i twórczego myślenia uczniów oraz zwrócenie ich uwagi na ogromne praktyczne znaczenie matematyki. (kl.4)

 

10)      G. Małkiewicz: Program Szkolny Klub Sportowy- program zajęć sportowych dla klas I-III . Celem programu jest kształtowanie zdolności motorycznych dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

11)      G. Małkiewicz: Program WF Z AWF – aktywny powrót do szkół. Program zajęć sportowych dla klas IV- VIII . Mający na celu poprawę wydolności fizycznej uczniów po okresie pandemii oraz diagnozę zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.

 

12)      Program „Szklanka Mleka”

 

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 

13)      Program „Owoce w szkole”

 

Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.