Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Przedszkole równych szans

Projekt   Przedszkole  równych  szans

Gmina Moryń realizuje projekt, który został stworzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Moryń. Jego celem jest rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o zajęcia zwiększające i wyrównujące szanse edukacyjne. Grupą docelową jest 20 osób w wieku przedszkolnym oraz 5 nauczycieli przedszkola.

Działania w projekcie zostały podzielone na 4 zadania:

  1. Dostosowanie zaplecza edukacyjnego, sanitarnego i technicznego;
  2. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne: pedagogiczne, logopedyczne;
  3. Zajęcia rozwojowe: muzyczne, plastyczne i językowe;
  4. Szkolenie nauczycieli: studia podyplomowe i szkolenia;

Szczególną uwagę zwrócono na dzieci z niepełnosprawnościami poprzez przystosowanie sali do doświadczeń oraz zakup urządzeń do stymulacji sensorycznej.

Dodatkowo projekt przewiduje przedłużenie pracy przedszkola, zakup pomocy plastycznych do prowadzenia zajęć oraz zakup dodatkowego wyżywienia dla dzieci.

Projekt Przedszkole równych szans jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.