Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

2020/2021

Projekt „Przedszkole Równych Szans”

realizowany w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

 Zapraszamy wszystkich rodziców/ opiekunów do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Przedszkole równych szans”.

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 Na zajęciach możecie Państwo nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się problemy w tym zakresie oraz motywowania dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań.

 

 Kontakt:

Zespół Szkół w Moryniu, 74-503 Moryń, ul. Dworcowa 6a,  

tel. 914146018

 

 

Zapraszamy do udziału!


Projekt Przedszkole równych szans jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K030/18

Artykuły