Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Kadra

KADRA 2022/2023

Edukacja przedszkolna:

- Angelika Klonowska – „Żabki”

- Sylwia Gumulak – „Słoneczka”

- Dorota Łuszczek – „Pszczółki”

- Angelika Błaszkiewicz – „Biedroneczki”

- Katarzyna Korotkiewicz – „Motylki”

- Leokadia Łyczakowska – „Sowy”

Edukacja wczesnoszkolna:

- Benedykta Mularczyk – kl.1

- Dorota Pietrzak- kl. 2

- Agnieszka Kaczmarek – kl. 3

- Sylwia Gradowska – kl.1 SF Witnica

- Aleksandra Kulas – kl. 2 – SF Witnica

- Ewa Ziętek – kl. 3 - SF Witnica

Język polski:

- Anna Moszkowska

- Marika Cybulska-Skorek

- Aleksandra Lipińska

- Krzysztof Jaz - dyrektor Zespołu Szkół

Język angielski:

- Beata Bresińska

- Joanna Podsiadły

- Dominika Adamek

- Natalia Skowrońska

Język niemiecki:

- Anna Jałowicka

Historia:

- Joanna Podsiadły

- Julita Pociej

Muzyka

- Ilona Włodarczyk – wicedyrektor ZS

Plastyka

- Anna Lorenc

Wiedza o społeczeństwie, Technika

- Danuta Skarżyńska

Przyroda, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie

- Dominika Adamek

Chemia

- Katarzyna Adamczewska

Geografia

- Julita Pociej

Matematyka

- Anna Paszko

- Katarzyna Adamczewska

Fizyka i Matematyka

- Izabela Drużga – Zacharkiewicz

Wychowanie fizyczne

- Jacek Górny

- Gabriela Małkiewicz

- Anna Hrynkiewicz – Woźniak

Religia

- Ks. Piotr Łosiewski

- Anna Lorenc

Informatyka i religia

- Jarosław Przybyła

Nauczyciele wspomagający

- Edyta Pawlicka

- Sylwia Jędrzejewska

- Katarzyna Sławińska

- Anna Lisowska

Pomoc nauczyciela

- Marta Modras

- Marzena Butkiewicz

Biblioteka

- Teresa Lechowska – wicedyrektor ZS

- Marika Cybulska – Skorek

Pedagog szkolny, pedagog specjalny

- Lidia Konecka

Pedagog specjalny

- Anna Lorenc

Psycholog szkolny

- Alicja Korowaj

Logopeda

- Małgorzata Jaz

Nauczyciele świetlicy

- Angelika Kurkowska

- Anna Hrynkiewicz – Woźniak

- Anna Jałowicka

- Natalia Skowrońska

 

WYCHOWAWSTWA

KLASA

WYCHOWAWCA

1

Benedykta Mularczyk

1W

Sylwia Gradowska

2

Dorota Pietrzak

2W

Aleksandra Kulas

3

Agnieszka Kaczmarek

3W

Ewa Ziętek - Adamska

4a

Joanna Podsiadły

4b

Dominika Adamek

5a

Aleksandra Lipińska

5b

Katarzyna Adamczewska

6a

Julita Pociej

6b

Izabela Drużga – Zacharkiewicz

7a

Anna Lorenc

7b

Anna Hrynkiewicz – Woźniak

7c

Gabriela Małkiewicz

8a

Anna Paszko