Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Świetlica szkolna

Motto naszej świetlicy:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

                                                                                                              [Glenn Doman]

 

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7.00-15.05. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także moga zjeść i sie napić. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych .

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się gry i zabawy stolikowe :rumicub, scrable, memory szachy  a także zajęcia  plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy.

Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

Artykuły