Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Sprawozdanie z działań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

31 grudnia 2023 roku zakończono realizację Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025 w Szkole Podstawowej  im. st. sierż. M. Majchrzaka  w Moryniu. Celem programu było wsparcie w obszarze rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. 

Całkowity koszt realizacji zadań, czyli wsparcie z budżetu państwa oraz wkład własny organu prowadzącego wyniósł: 15 000,00 zł: 

 • zakup książek:  8.500,00 zł 
 • zakup elementów wyposażenia do biblioteki: 6.000,00 zł 
 • realizację działań promujących czytelnictwo: 500,00 zł. 

 

Zrealizowane w ramach programu działania promujące czytelnictwo z udziałem uczniów: 

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
 • Obchody 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej 
 • Udział w ogólnopolskiej akcji Ocalimy Świat pod patronatem fundacji Cała Polska Czyta  

       Dzieciom 

 • Udział w ogólnopolskiej akcji Ratownicy Czytelnictwa pod patronatem Fundacji   

       Powszechnego Czytania 

 • Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem Książka jest jak ogród 
 • Udział w akcji Narodowe Czytanie 
 • Pasowanie na Czytelnika 
 • Dzień Książki w grupie przedszkolnej 
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
 • Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem Czytanie dla Pokoju 
 • Teatrzyk kamishibai- Jak Leon polubił siebie? 
 • Spotkanie autorskie 
 • Poranki z bajeczką 
 • Piknik z książką 
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia połączony z Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka 
 • Czytamy Mikołajowi 
 • Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów wymagających wsparcia 
 • Lekcje biblioteczne (O przyjaźni, Nasze emocje) 
 • Udział w lekcji bibliotecznej Patroni Roku 2023 w MBP w Moryniu 
 • Organizacja konkursów literackich oraz plastyczno- literackich (Poezja Wisławy Szymborskiej, konkurs poetycki Rymy dla nauczycieli, konkurs plastyczny Galeria Misiowych postaci) 

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o 321 woluminów. Przy zakupie książek zasięgano opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Biblioteki Miejskiej w Moryniu. Na podstawie ankiety dla uczniów klas 4-8 rozpoznano zainteresowania czytelnicze uczestników programu.  

Dzięki pozyskanym środkom zakupiono nowości wydawnicze i uatrakcyjniono księgozbiór biblioteki szkolnej o: literaturę fantastyczną, powieści przygodowe i obyczajowe, opowiadania i komiksy historyczne, legendy, baśnie, bajki i opowiadania dla najmłodszych. Uzupełniono obowiązkowe lektury oraz zakupiono nowości wydawnicze o specjalnym druku ułatwiające naukę czytania. Wzbogacono bibliotekę o literaturę fachową a także o materiały dydaktyczne dla uczniów wymagających wsparcia. Księgozbiór był udostępniany uczniom na czas ferii zimowych i wakacji letnich.  

Biblioteka szkolna przez cały okres trwania programu współpracowała z Miejską Biblioteką Publiczną w Moryniu oraz informowała rodziców o akcjach czytelniczo- kulturalnych: 

 • Zapoznanie Rady Rodziców z programem oraz zachęcenie do podjęcia wspólnych działań. 
 • Wpływ czytania na rozwój dziecka- prezentacja multimedialna. 
 • List bibliotekarza do Rodziców- list otwarty do rodziców przedstawiający wpływ czytania na wzmacnianie rodzinnych więzi, dostarczanie właściwych wzorców. 
 • Przygotowanie chętnych uczniów do udziału w XII Turnieju Recytatorskim im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego o Puchar Burmistrza Morynia 2023. 

Dofinansowanie pozwoliło również zakupić nowe elementy wyposażenia do biblioteki, tj. regały, biurko czy fotel obrotowy, co niewątpliwe wpłynęło na estetykę biblioteki szkolnej. 

Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa wpływa na poprawę stanu czytelnictwa w Polsce oraz wzmacnia rolę biblioteki szkolnej jako lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Nowości książkowe zakupione do naszej biblioteki spowodowały wyraźne zwiększenie zainteresowania zarówno książką, jak i biblioteką. Ciekawy księgozbiór pozwoli uczniom rozwijać zamiłowania czytelnicze, kształtować inteligencję emocjonalną oraz efektywnie spędzać wolny czas. W ciekawej formie realizowane były zadania z Planu pracy szkoły. Program zintegrował również działania nauczycieli wokół promocji czytelnictwa w szkole.