Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

„Ocalmy Świat”- ekoprogram z charakterem

Topniejące lodowce, wycinki lasów tropikalnych, tornada i powodzie, pożary i susze, góry śmieci na lądzie i w oceanie, wymieranie wielu gatunków zwierząt – to coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, prasie, Internecie. Nie są to tylko doniesienia z bieguna i dalekiej Amazonii. Zatrucie Odry, powodzie, upały i susze w naszym kraju pokazują, że katastrofa ekologiczna jest na wyciągnięcie ręki.  

11 grudnia 2023r. uczniowie klas 6a i 6b wzięli udział w wyjątkowej inicjatywie edukacyjnej, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych.   

Szóstoklasiści dowiedzieli się, jak każdy z nas powinien chronić, cenić i szanować naszą planetę Ziemię. Zajęcia uatrakcyjniły: prezentacja multimedialna, gry, puzzle, atlasy przyrodnicze i czerwone księgi.  

Uczestnicy wykładu mogli pochwalić się swoją wiedzą ekologiczną właściwie odpowiadając na pytania zadawane przez panią Dominikę Adamek- nauczycielkę biologii.   

Na zakończenie wszyscy otrzymali upominki. W zorganizowanej loterii trzy osoby wylosowały  książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

Dzieci i młodzież niepokoją się o przyszłość i chcą ratować życie na Ziemi. To od nas zależy czystość i przyszłość świata. Zadbajmy o to wspólnie…