Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Poezja Wisławy Szymborskiej

8 grudnia 2023 roku odbyły się eliminacje szkolne do XII Turnieju Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego o Puchar Burmistrza Morynia. Uczestnicy zaprezentowali poezję Wisławy Szymborskiej w 100. rocznicę Jej urodzin. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom uczniów towarzyszyły wielkie emocje. Wybór był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom. Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała Komisja konkursowa w składzie: T. Lechowska, A. Moszkowska, M. Cybulska-Skorek. Wyłoniono 8 osób, które przeszły do kolejnego etapu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego. Dziękujemy za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.