Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Cała Polska Czyta Dzieciom

W minionym semestrze uczniowie klas V brali udział w projekcie fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – Wychowanie przez czytanie. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły edukacji moralnej, w oparciu o opowiadania literackie zawarte w książkach „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, tom I i II.  

Uczniowie na lekcjach języka polskiego i zajęciach bibliotecznych rozmawiali o takich wartościach, jak szacunek, odwaga, sprawiedliwość, wolność, i in.  

Celem projektu było przedstawienie uczniom pozytywnych wartości etycznych i wskazanie korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Niemniej ważne było również propagowanie literatury, jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu ważnych decyzji. 

Program będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.