Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Wpływ czytania na rozwój dziecka

Na wywiadówce w dniu 07.02.24 r., w szkole filialnej w Witnicy, nauczycielki klas 1-3,  E. Ziętek-Adamska, S. Gradowska i A. Kulas, przedstawiły Rodzicom prezentację pt.,, Wpływ czytania na rozwój dziecka". Została ona przygotowana przez panie bibliotekarki, Lechowską i M. Cybulską – Skorek, w ramach uczestnictwa szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Celem prezentacji było zwrócenie Rodzicom uwagi na wartości, jakie dla rozwoju dziecka niesie czytanie książek.

Przekazane informacje spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez Rodziców.