Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

„ Dzień Bezpiecznego Internetu” w SF w Witnicy

W Szkole Filialnej w Witnicy, 6 lutego 2024 r. została zorganizowana pogadanka profilaktyczno - wychowawcza pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Pan informatyk, Jarosław Przybyła przeprowadził interesującą lekcję na temat bezpieczeństwa w sieci. Przedstawił prezentację ukazującą bezpieczne korzystanie z Internetu. Uczniowie obejrzeli filmy przedstawiające sytuacje, w których Internet był zagrożeniem, a także sposób rozwiązania problemu. 

Dzieci z zainteresowaniem włączyły się w pogadankę dzieląc się swoimi osobistymi doświadczeniami. Ochoczo odpowiadały oraz zadawały pytania dotyczące bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. 

Spotkanie miało na celu promowanie bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowej oraz uświadomienie uczniom jak odpowiedzialnie korzystać z sieci.