Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

ZGŁASZANIE ODPISÓW OD 1 LUTEGO 2024 r.

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej

Od 1 lutego 2024 r. wszystkie zgłoszenia o odpisaniu dziecka z obiadów lub śniadań proszę przesyłać smsem pod numer 780 501 327 (intendent) podając imię i nazwisko dziecka, datę niekorzystania z posiłków oraz rodzaj posiłku (śniadanie/obiad).