Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

KAMPANIA PRZECIW PRZEMOCY

Dzieciństwo bez przemocy! 

 

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada trwa światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, bierze w niej udział i po raz kolejny realizuje w tym czasie kampanię społeczną „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”. 

 

Celem kampanii jest zwiększenie społecznej gotowości do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy.  

 

Zespół Szkół w Moryniu również włącza się w działania promocyjne Kampanii „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”.  

 

Na stronie kampanii REAGUJ.fdds.pl można znaleźć informacje i materiały związane z profilaktyką przeciwdziałania przemocy, w tym mini serial „Nieobojętni”.  

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

 800 100 100 fachowcy udzielają wsparcia i informacji rodzicom i nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.