Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Akcja „Narodowe Czytanie” - “Nad Niemnem”

Literatura ma moc łączenia ludzi i inspiruje do dalszego odkrywania naszego dziedzictwa kulturowego. Akcja “Narodowe Czytanie” propaguje znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie w wielu miejscach naszego kraju. To doskonała okazja, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. 

Uczniowie klasy 7a aktywnie uczestniczyli w  tym wydarzeniu, które miało miejsce w dniu 11 września 2023 roku. “Zielony zakątek” przy Bibliotece Publicznej w Moryniu był  doskonałym  miejscem do głośnego czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ten jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmuje tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku. 

W ten sposób nasza szkoła dołączyła do pokaźnej liczby uczestników „Narodowego Czytania”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Działanie realizowane w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla Szkoły Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka w Moryniu,   Umowa Nr 231/D/2023.