Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Zakończenie projektu - POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Zakończyła się realizacja projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE. W ramach grantu w Zespole Szkół w Moryniu odbyły się zajęcia dodatkowe tj. rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Liczba godzin zrealizowanych w ramach grantu wynosi łącznie 520 z czego  20 godzin zajęć indywidualnych oraz 500 godzin zajęć grupowych. W zajęciach wzięło udział 174 uczniów. Wartość projektu 29.234,40 zł, w tym wsparcie w wysokości 27.626,51 zł. Wkład własny 1.607,90 zł.