Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Ratownicy czytelnictwa w Bibliotece szkolnej

W minionym roku szkolnym 2021/22 Zespół Szkół w Moryniu przystąpił do ogólnopolskiej akcji promującej czytanie i kontakt z książką wśród uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego – „Ratownicy Czytelnictwa” pod patronatem Fundacji Powszechnego Czytania.

Głównymi celami akcji, oprócz zapału do czytania, były te, by uczniowie i nauczyciele rozwijali się wszechstronnie, troszczyli się o siebie nawzajem, dbali o otaczający świat, potrafili rozmawiać ze sobą rozumiejąc się i szanując wzajemnie – czytanie książek buduje właśnie taką społeczność.

Program będzie kontynuowany w bieżącym roku szkolnym.