Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022 r.