Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Warsztaty Akademii Bezpieczeństwa Fundacji PZU

27 kwietnia 2022 r. naszą szkołę odwiedził zespół Akademii Bezpieczeństwa Fundacji PZU. Uczniowie klas 1-8 wzięli udział w zajęciach poświęconych prawidłowemu uczestnictwu w ruchu drogowym, odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej. Zajęcia warsztatowe, przygotowane pokazy oraz specjalnie opracowane inscenizacje teatralne były niezwykle atrakcyjne.

Krzysztof Jaz

dyrektor ZS w Moryniu