Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w dniach 23-25 maja 2023 r.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w dniach 12-14  czerwca 2023 r.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

 

Deklarację dotyczącą wyboru języka należy złożyć dyrektorowi szkoły do 30 września 2022 r. Zmiany wybranego języka można dokonać do 23 lutego 2023 r.

Zaświadczenia o stanie zdrowia lub orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedstawić dyrektorowi szkoły do 15 października 2022 r.

Artykuły