Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Kolej na szkołę ponadpodstawową

Kolej na szkołę ponadpodstawową

Uczeń klasy ósmej mierzy się z wieloma wyzwaniami, a jednym z nich jest podjęcie ważnej decyzji związanej z wyborem szkoły ponadpodstawowej. Młody człowiek staje przed koniecznością odnalezienia się w nowym miejscu i w grupie, kształtuje własne poglądy i dąży do niezależności. Wymaga to od niego zdolności oceny rzeczywistości i twórczego myślenia.

Podjęcie świadomej decyzji dotyczącej wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia wymaga zadawania sobie pytań i szukania odpowiedzi.

Po pierwsze: poznaj siebie.

 • Co lubię robić?
 • Co sprawia mi przyjemność?
 • Jakie są moje zainteresowania?
 • Co mnie porusza? Co jest dla mnie ważne?
 • Jakie są moje marzenia?
 • Co mnie motywuje?
 • Jak reaguje w sytuacjach trudnych?
 • Jakie są moje mocne strony?
 • W czym czuję się mniej mocny?
 • Jakie posiadam uzdolnienia?

Po drugie: poznaj świat zawodów i dalsze ścieżki kształcenia.

 • Jakie są moje zainteresowania zawodowe?
 • Jakie zawody są w moim otoczeniu?
 • Jaka jest oferta szkół ponadpodstawowych
 • Jak wygląda rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Zajęcia z doradztwa zawodowego służą do wprowadzenia ucznia do wielu zagadnień dotyczących szkolnictwa branżowego, ścieżek kształcenia. Dają możliwość rozwoju kompetencji uczniów oraz do są okazją do wspólnego przepracowania wielu ciekawych tematów.