Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

DENTOBUS - BEZPŁATNY PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SP w MORYNIU

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Moryniu (budynek Zespołu Szkół, ul. Dworcowa 6a) na 19 czerwca 2024 r. zaplanowana została wizyta dentobusu w celu wykonania bezpłatnego przeglądu stomatologicznego dla uczniów klas I – VIII SP w Moryniu.

W związku z powyższym zainteresowanych Rodziców naszych uczniów proszę o złożenie druku deklaracji do środy, 5 czerwca 2024 r. w sekretariacie ZS w Moryniu. Pacjent nie może zostać przyjęty bez podpisanego dokumentu. Proszę także o wypełnienie karty „Informacja na temat stanu uzębienia ucznia podczas wizyty dentobusem”. Dokumenty można pobrać poniżej lub odebrać w sekretariacie ZS.

O godzinie przyjazdu dentobusu i szczegółach wizyty poinformuję po zakończeniu zbierania deklaracji.

Wizyta dentobusu dla uczniów Szkoły Filialnej w Witnicy zaplanowana jest po wakacjach.