Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2024

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 r.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w dniach 10-12  czerwca 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

Deklarację dotyczącą wyboru języka należy złożyć dyrektorowi szkoły do 2 października 2023 r.

Zmiany wybranego języka można dokonać do 14 lutego 2024 r.

Zaświadczenia o stanie zdrowia lub orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedstawić dyrektorowi szkoły do 16 października 2023 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024 r.  DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ - "DO POBRANIA"