Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

POZNAJ POLSKĘ (edycja 2022)

Gmina Moryń po raz kolejny otrzymała dofinansowanie wycieczek organizowanych w ramach programu Poznaj Polskę.

Celem programu Poznaj Polskę jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W Gminie Moryń w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę do końca roku 2022 odbędzie się aż 6 wycieczek dla 240 uczniów. Dzieci uczące się w Szkole Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka w Moryniu pojadą m.in. do Międzyzdrojów, Świnoujścia i Wolina, Poznania i Warszawy.

Łączny koszt wycieczek edukacyjnych wyniesie około 84 tys. zł, z czego wsparcie finansowe otrzymane od MEiN to kwota 50 tys. zł. Pozostała część zostanie pokryta z wpłat rodziców.

Pierwsze wycieczki już się odbyły, Zespół Szkół w Moryniu - Poznaj Polskę - Poznań (zsmoryn.pl) na pozostałe dzieci pojadą w najbliższym dniach.