Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Przedszkole równych szans

W ramach projektu "Przedszkole równych szans" do Przedszkola Miejskiego w Moryniu pod koniec października zostały dostarczone zużywalne pomoce dydaktyczne. Dzieci biorące udział w projekcie będą mogły korzystać z nich na zajęciach plastycznych. Wartość zakupionych materiałów  to blisko 6 tysięcy złotych. Jest to już drugi taki zakup. Poprzednie, o podobnej wartości, zostały zakupione w kwietniu 2020 roku.