Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Zasady zachowania się w lesie

W maju, uczniowie SF w Witnicy wzięli udział we wspaniałym spotkaniu edukacyjnym, poświęconym ochronie przyrody, któremu przewodniczyła p. Olga Tarasek, pracownik Nadleśnictwa Mieszkowice. 

Pani leśnik opowiadała dzieciom o roślinach i zwierzętach żyjących w naszych lasach. Wspólnie z dziećmi ustaliła zasady zachowania się w lesie. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie.  

Spotkanie urozmaiciła ciekawa prezentacja multimedialna, z filmem, zagadkami oraz ciekawostkami przyrodniczymi, które poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.