Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Święto Szkoły 2024

W szkolnym życiu jedną z ważniejszych uroczystości jest Święto Szkoły. Tradycyjnie obchodzimy je 17 maja, natomiast w tym roku ze względu na termin egzaminów, świętowaliśmy 24 maja.  Dzień ten jest wyjątkowym wydarzeniem dla uczniów, pracowników placówki, a także okazją do przypomnienia wszystkim historii szkoły oraz przybliżenia sylwetki jej Patrona - starszego sierżanta Mieczysława Majchrzaka. To również czas wspomnień, integracji i okazja do wspólnej zabawy. 

Obchody Święta Szkoły rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. Piotr Łosiewski.

Następnie w sali gimnastycznej odbył się apel z udziałem zaproszonych gości: Burmistrza Morynia – p. Sławomira Jaska, Przewodniczącej Rady Miejskiej - p. Katarzyny Potapińskiej, Kierownik Referatu Obsługi Oświaty – p. Marty Garbart, ks. Proboszczy Sławomira Pawlaka, Dyrektor DPS w Moryniu -  Siostry Małgorzaty Kałdowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców – p. Klaudii Stromczyńskiej, Dyrektor MOK w Moryniu – p. Marty Cacek, Kierownik OPS w Moryniu – p. Ewy Rozkrut. Gościliśmy także emerytowanych Nauczycieli, Rodziców i przyjaciół naszej Szkoły. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas siódmych wraz z wychowawcami – pp. G. Małkiewicz, A. Lorenc, A. Hrynkiewicz - Woźniak oraz chór szkolny pod kier. p. I. Włodarczyk. 

Oprawa plastyczna wzbogacona o bukiety z kwiatów polnych i ogrodowych przygotowane przez uczniów klas 0 - 8   na Konkurs Florystyczny dopełniły całości. 

Na korytarzu szkolnym zorganizowana została loteria fantowa, z której zebrane fundusze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Oliwiera Felsztyńskiego. Nad loterią po raz kolejny czuwała pani J. Pociej. 

Po apelu udaliśmy się na boisko szkolne. W części plenerowej mogliśmy obejrzeć występy artystyczne naszych uczniów, rozgrywki sportowe w piłce koszykowej, jak też spędzić czas na wspólnej zabawie i rozmowach. Tam też czekał na wszystkich pyszny poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy Paniom kucharkom a niezawodnym Rodzicom naszych uczniów za ciasta.  

To był bardzo radosny dzień. 

Do zobaczenia za rok!