Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

ZAPRASZAMY NA ŚWIETO SZKOŁY!

Program Święta Szkoły

9:00 – Msza Święta w Kościele pw. Św. Ducha w Moryniu

10:15  - część oficjalna

uroczysty apel w Zespole Szkół w Moryniu

wystąpienia gości

część artystyczna

ok. 11:30 część plenerowa

charytatywna loteria fantowa (8.00 – 13.00)

występy artystyczne uczniów SP

rozgrywki sportowe

poczęstunek