Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Uroczysty apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów Nieba 

Tęskno mi, Panie… 

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować na gruszy gniazdo bocianie, 

Bo wszystkim służą… 

Tęskno mi, Panie” 

C.K. Norwid 

W naszej szkole, 30.04.2024 r. odbył się uroczysty apel, poświęcony wydarzeniom sprzed 233 lat, które doprowadziły do uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji. Wszyscy uczniowie przybyli w strojach galowych z biało - czerwonymi kotylionami.   

Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. W dalszej części gościom, nauczycielom oraz uczniom przedstawiony został montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów kl. 4a, który wyjaśniał znaczenie i rangę najważniejszego dokumentu w państwie. Aby oddać emocje i atmosferę z 3 maja 1791 roku, uczniowie recytowali wiersze, chór szkolny śpiewał okolicznościowe pieśni zaś “Taniec Flagi” (z szarfami w barwach białych i czerwonych) pięknie zatańczyły dziewczynki  z kl. 1a. Część słowna wzbogacona była prezentacją multimedialną dotyczącą Konstytucji 3. Maja. 

Na zakończenie, z rąk Burmistrza Morynia Pana Józefa Piątka, uczniowie klasy pierwszej otrzymali flagi państwowe, a Pan Dyrektor Krzysztof Jaz życzył wszystkim pięknego przeżywania majowych świąt. 

Apel przygotowała p. Joanna Podsiadły we współpracy z pp. Benedyktą Mularczyk i Iloną Włodarczyk oraz Angeliką Kurkowską, Natalią Skowrońską i Edytą Pawlicką.