Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Spotkanie z Policjantem

10 maja 2023 r. Szkołę Filialną w Witnicy odwiedził  asp. Adam Ziemba, kierownik Posterunku Policji w Moryniu.  Uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami mieli możliwość uczestniczyć w pogadance na temat CYBERPRZEMOCY. Dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz jakie zagrożenia mogą napotkać w sieci. Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody.  Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, szkole i na ulicy. Natomiast na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. 

Co robią policjanci, kiedy i jak wezwać ich na pomoc oraz jak prawidłowo i bezpiecznie zachować się w drodze do szkoły - to treści, które poznały przedszkolaki i „zerówkowicze”. Dzieci otrzymały wskazówki, jak zachować się w sytuacji spotkania obcej osoby oraz ataku groźnego psa. Największe zainteresowanie u najmłodszych wzbudziło umundurowanie i wyposażenie funkcjonariusza policji.  Na zakończenie bardzo interesującego spotkania, dzieci miały możliwość zobaczyć z bliska radiowóz policyjny. 

Dziękujemy Panu policjantowi Adamowi Ziembie za poprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci oraz przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.