Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Nauczycielom, aby Wasza praca była źródłem sukcesów, zadowolenia i satysfakcji. 

Pracownikom niepedagogicznym życzę radości z wykonywanej pracy oraz szacunku i uśmiechu płynącego od uczniów.

Całemu Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom Zespołu Szkół w Moryniu, a także naszym Koleżankom i Kolegom Emerytom życzę zdrowia, spokoju i radości.

 

Krzysztof Jaz

dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu