Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

[AKTUALIZACJA] Tymczasowa lokalizacja przystanku autobusu szkolnego w Klępiczu

Lokalizacja przystanku autobusu szkolnego w Klępiczu od 7.09.2022 r.

Informacja dotycząca lokalizacji przystanku w m. Klępicz - Urząd Miejski w Moryniu