Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Kwiecień miesiącem świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypada rokrocznie 2 kwietnia . To Międzynarodowe Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku. Najważniejszym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a także zwrócenie uwagi na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich otoczenie. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Grupy przedszkolne przyłączyły się do projektu edukacyjno- społecznego „W cudownym świecie z Wami - Niebieskimi Motylami”, którego jednym z wielu celów jest poszerzenie  świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu oraz  wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Począwszy od  przeczytania i omówienia  książek oraz opowiadań Joanny M. Chmielewskiej „Czarodziejka” z serii  ”Bajki bez barier” oraz Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel „Kosmita”, dzieci wraz z nauczycielkami w swoich grupach wykonywały zadania projektowe. W każdej sali przedszkola powstały  gazetki z najważniejszymi informacjami  dotyczącymi trudności z jakimi  zmagają się osoby z autyzmem. Kolejnymi zadaniami było wykonanie „niebieskiego zdjęcia” oraz „Spaceru dla Autyzmu” .  Propagując kolor niebieski jako symbol solidarności, znak akceptacji, zrozumienia, szacunku, empatii oraz pomocy wszystkim, którzy zetknęli się z autyzmem.  Zorganizowaliśmy spacer ulicami naszego miasteczka wraz z balonami w rączce oraz opaską z emblematem motyla, a wszystko w kolorze niebieskim. W ramach organizowanych akcji na całym świecie -  zachęcamy uczniów, nauczycieli i rodziców do zgłębiania wiedzy w zakresie Autyzmu.