Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

WPŁATY ZA OBIADY - NUMER KONTA BANKOWEGO

Odpłatności za obiady dokonywać można gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe Zespołu Szkół w Moryniu 19 9370 1046 0303 5099 2003 0003. Przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt telefoniczny z sekretarz szkoły p. Ewą Fidyk w celu ustalenia dokładnej kwoty należności. Proszę o dokonywanie wpłat przelewem bez zaokrągleń, samodzielnych odliczeń czy dopłat. 

Krzysztof Jaz

dyrektor ZS w Moryniu