Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Kalendarz pracy szkoły

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

01.09.2020-15.01.2021 

01.09.2020  31.01.2021 

I półrocze 

01.02-25.06.2021 

II półrocze 

23.12. -31.12.2021 

Zimowa przerwa świąteczna 

18.02-29.02.2021 

04.01.- 17.01.2021 

Ferie zimowe 

01.04-06.04.2021 

Wiosenna przerwa świąteczna 

21.05.2021 

Święto Szkoły 

25 -26 -27.05.2021 

Egzamin ósmoklasisty 

25.06.2021 

Zakończenie roku szkolnego 

28.06-31.08.2021 

Wakacje 

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

01.09.2020  

Rozpoczęcie roku szkolnego 

14.10.2020 

Dzień Edukacji Narodowej  

02.11.2020 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

11.11.2020 

Narodowe Święto Niepodległości  

23.12.-31.01.2020 

Zimowa przerwa świąteczna 

01.01.2021 

Nowy Rok 

04.01 – 05.01.2021 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych     

04.01.-17.01.2021 

Ferie zimowe 

01.04.-06.04.2021 

Wiosenna przerwa świąteczna 

03.05.2021 

Święto Konstytucji  3 Maja  

04.05.2021 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

25.-26.-27.05.2021 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uczniów klas 1-7 SP  

1.-2.06.2021 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

04.06.2021 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

25.06.2021 

Zakończenie roku szkolnego 

3. Terminy klasyfikacji 

01.09-13.09.2020 

Adaptacja uczniów klas IV SP- okres bez ocen niedostatecznych 

10.12.2020 

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom  

o przewidywanych ocenach za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 

08.01.2021 

22.01.2021 

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 

13.01.2021 

27.01.2021 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej  

14.01.2021 

04.02.2021 

Wywiadówka 

03.02.2021 

Rada podsumowująca I półrocze 

18.05.2021 

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom  

o przewidywanych ocenach za II półrocze roku szkolnego 2020/2021 

18.06.2021 

Ostateczny termin wystawiania ocen na II półrocze roku szkolnego 2020/2021 

21.06.2021 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej  

4. Terminy diagnoz i egzaminów 

Wrzesień 2020 

Diagnozy wstępne 

Listopad 2020 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 

25.-26.-27.05.2021 

Egzamin Ósmoklasisty 

Kwiecień/ maj 2021 

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty 

czerwiec 2021 

Diagnozy końcowe