Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wpłat w wysokości 40 zł za pierwsze dziecko i 10 zł za każde następne z rodziny (opłata roczna) prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Moryniu do 30 listopada 2021 r. lub w sekretariacie.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Moryniu

Nr konta bankowego 02 9370 1046 0300 0824 4003 0001