Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

PROMUJEMY CZYTELNICTWO

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Moryniu przystąpił do dwóch ogólnopolskich programów promujących czytelnictwo – „Mądra Szkoła Czyta Dzieciom” oraz „Ratownicy czytelnictwa”. 

Założenia obu tych programów skupiają się na kształtowaniu postawy otwartości na to,  
co nowe, odkrywanie świata, poznawanie swoich emocji, a narzędziem do realizacji tych zamierzeń ma być książka. Biblioteka szkolna będzie angażować społeczność szkolną do aktywnego udziału w przedsięwzięciach takich jak konkursy literackie, literacko-plastyczne, tworzenie własnej twórczości, promocję biblioteki szkolnej, organizację akcji wspólnego czytania książek czy świąt bibliotecznych. Dla najmłodszych uczniów przygotowane będzie uroczyste pasowanie na czytelnika.  

Zalety czytania książek są nie do przecenienia. Składają się na nie m.in. rozwijanie wyobraźni, redukcja stresu, poszerzanie słownictwa, poprawa pracy mózgu, poszerzenie światopoglądu, uczenia myślenia i poznania wartości moralnych 

Również rola rodziców w promowaniu czytelnictwa jest ogromna. Codzienne głośne czytanie dzieciom doskonale wpływa na rozwój emocjonalny najmłodszych – czują się ważne i kochane, docenia, że rodzice spędzają z nimi czas. To umacnia międzypokoleniowe więzi i sprawia, że dziecko wkroczy w dorosłość z poczuciem własnej wartości, zdrowe emocjonalnie.  

Zachęcamy do odwiedzenia Biblioteki szkolnej, gdzie uzyskają Państwo więcej informacji na interesujące Was zagadnienie czytelnicze i gdzie uzyskacie pomoc w doborze odpowiedniej lektury dla Państwa dziecka.  

Strony internetowe, które warto odwiedzić: