Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim Państwu, aby praca z dziećmi, tymi młodszymi i tymi starszymi, była nieustającym źródłem zadowolenia i sukcesów. Życzę osiągania założonych celów i stawianie sobie nowych, jeszcze trudniejszych.

Pracownikom niepedagogicznym życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, szacunku i uśmiechu płynącego od naszych uczniów.

Całemu Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom Zespołu Szkół w Moryniu, a także naszym Koleżankom i Kolegom Emerytom życzę zdrowia, spokoju i radości.

 

Krzysztof Jaz

dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu