Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

WZROST ZACHOROWAŃ - ZMIANA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

U W A G A

W związku ze wzrostem zachorowań wśród uczniów naszej szkoły, w tym na Covid-19,  informuję, iż ulega zmianie punkt 6. „Procedur Covid- 19 w Zespole Szkół w Moryniu”. Przyjmuje on nowe brzmienie:

 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci NIE MOGĄ wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Uczniowie doprowadzani mogą być tylko do drzwi wejściowych.

 

Przypominam, że Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania w szkole, a dziecko musi ją nosić w przestrzeniach wspólnych szkoły.

 

Krzysztof Jaz

dyrektor ZS w Moryniu