Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

ZEBRANIE RODZICÓW

Zapraszamy Rodziców naszych uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie. Odbędzie się ono w środę, 15 września o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Moryniu. Na zebranie zapraszamy także Rodziców dzieci uczących się w Szkole Filialnej w Witnicy.

Po zebraniu ogólnym zapraszamy na zebrania w klasach, podczas których odbędą się wybory przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców.

Zebranie z wychowawcami w Szkole Filialnej w Witnicy i wybory "jedynek" odbędzie się w czwartek, 16 września o godz. 16.00.

Zebranie nowej Rady Rodziców odbędzie się we wtorek, 21.09.2021 r. o godz. 17.00 w sali nr 11 (parter).

Podczas spotkań prosimy o przestrzeganie przepisów sanitarnych: dezynfekcję rąk i noszenie maseczek zasłaniających usta i nos.