Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Warsztaty Pierwszej Pomocy

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 07 czerwca 2021r., uczniowie klas ósmych naszej szkoły wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zajęcia prowadzili ratownicy z zachodniopomorskiego WOPR. Celem szkolenia było utrwalenie  wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Szczególnie cenne po okresie nauki zdalnej były ćwiczenia praktyczne na profesjonalnym sprzęcie. 

Dzięki uprzejmości WOPR uczniowie mogli ćwiczyć resuscytację krążeniowo - oddechową z użyciem AED oraz na fantomach z użyciem aplikacji pokazującej skuteczność prowadzenia RKO. 

Warsztaty składały się z trzech części:  

- wiedza teoretyczna,  

RKO w różnych sytuacjach  

ćwiczenia na obwodzie stacyjnym: RKO z użyciem AED, RKO z aplikacją oraz pozycja bezpieczna.  

Nasi uczniowie, już niedługo absolwenci odbyli bardzo ważną lekcję, podczas której spisali się na medal. Jesteśmy pewni, że zdobyte umiejętności zapamiętają na długo, a w sytuacji gdy będą potrzebne dobrze je wykorzystają. 

Dziękujemy naszym świetnym instruktorom Przybysławowi i Marysi.