Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Nauka klas 4-8 od 17 maja 2021 r. w systemie hybrydowym WYTYCZNE SANITARNE (obowiązujące od 17 maja br.)

Od poniedziałku, 17 maja br. lekcje w klasach 4-8 odbywać się będą w systemie hybrydowym.

 

Zasady i plan nauczania hybrydowego 17 – 28 maja 2021 r.  (wg wytycznych MEiN)

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas 4-8 oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W związku z powyższym, biorąc także pod uwagę zbliżający się termin egzaminu ósmoklasisty, uczniowie w Moryniu uczyć się będą wg poniższego planu:

Data

Nauka stacjonarna (w szkole)

Nauka zdalna (w domu)

17 maja (poniedziałek)

5, 7a, 7b, 8a, 8b

4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c

18 maja (wtorek)

4a, 4b, 4c, 8a, 8b

5, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b

19 maja (środa)

6a, 6b, 6c, 8a, 8b

4a, 4b, 4c, 5, 7a, 7b

20 maja (czwartek)

5, 7a, 7b, 8a, 8b

4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c

21 maja (piątek)

4a, 4b, 4c, 8a, 8b

5, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b

24 maja (poniedziałek)

6a, 6b, 6c, 8a, 8b

4a, 4b, 4c, 5, 7a, 7b

25 maja (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

26 maja (środa)

Egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

27 maja (czwartek)

Egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

28 maja (piątek)

6a, 6b, 6c, 7a, 7b

4a, 4b, 4c, 5, 8a, 8b


Zasady bezpieczeństwa i higieny

Uczniowie podczas nauki w szkole przebywać będą w wyznaczonych klasach oraz korzystać z wejść do budynku szkoły wg poniższego planu:

Klasa

Sala

Wejście

4a

0.23

główne

4b

1.7

główne

4c

9

główne

5

0.23

główne

6a

0.23

główne

6b

1.7

główne

6c

9

główne

7a

1.7

główne

7b

9

główne

8a

11

boczne (przy kotłowni)

8b

1.6

boczne (przy kotłowni)

 

Przypominam o konieczności dezynfekcji rąk, pomiaru temperatury oraz używania maseczek przez uczniów w częściach wspólnych szkoły oraz stosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych w autobusach, w drodze do i ze szkoły.

Podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie uczniowie wychodzić będą na dwór. Sale będą często wietrzone i dezynfekowane przez pracowników szkoły.

Uprzejmie proszę rodziców o niewchodzenie do budynku szkoły bez wyraźnej potrzeby.

 

Wytyczne sanitarne obowiązujące od 17 maja br.

 Wytyczne-MEiN--MZ-i-GIS-dla-szkol-17.05.2021.pdf (zsmoryn.pl)

 

Dowozy i opieka świetlicowa

Od 17 maja obowiązywać będzie rozkład jazdy autobusów dostępny DOWOZY

link: Zespół Szkół w Moryniu - Dowozy i odwozy od 17.05.2021 r. (zsmoryn.pl)

Świetlica czeka na uczniów w godz. 7.00 – 15.00.

 

Stołówka

Wszyscy zainteresowani korzystaniem z posiłków w stołówce szkolnej w czasie nauki stacjonarnej w okresie 17-28 maja br. proszeni są o zgłaszanie tego faktu telefonicznie w sekretariacie (tel.  914146018).

 

Krzysztof Jaz

dyrektor ZS w Moryniu