Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

18 maja 2021 r. - informacja o przewidywanych ocenach (spotkanie online)

Szanowni Rodzice,

 

We wtorek, 18 maja w godz. 16.00 – 18.00 wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół w Moryniu będą do Państwa dyspozycji w ramach dnia otwartego (online). Tego dnia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, uzyskają Państwo informację o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Jako formę kontaktu, oprócz zwyczajowo przyjętej (telefon, Messenger, WattsApp) proponuję wykorzystać konto dziecka na platformie Teams. W ten sposób wywołać można każdego nauczyciela i przeprowadzić z nim rozmowę.

 

Krzysztof Jaz

dyrektor ZS w Moryniu