Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 26.04.2021 r.)

W związku z rozpoczętym dziś nauczaniem hybrydowym dla uczniów klas I - III  MEiN, MZ i GIS publikuje aktualizację wytycznych sanitarnych. Procedury obowiązujęce w naszej szkole dfla klas I - III nie ulegają zmianie. Przypominam o wyposażeniu dzieci w maseczki, których muszą używać w częściach wspólnych szkoły oraz o dalszym przestrzeganiu obowiązujących w kraju zasad sanitarnych.

Nowe wtytczne dostępnę w zakładce Zespół Szkół w Moryniu - Procedury bezpieczeństwa (zsmoryn.pl)

Krzysztof Jaz

dyrektor ZS w Moryniu