Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI - to święto ustalone ustanowione w 2005 roku z inicjatywy  Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Obchodzone jest corocznie 21 marca. Zakładając w tym dniu kolorową skarpetkę, zwracamy uwagę na siebiea jednocześnie na problemy ludzi z Zespołem Downa. Tym akcentem chcemy pokazać, że różni nas tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom - tak jak ta nasza dodatkowa, niepasująca skarpetka.   

Poprzez założenie różniących się skarpet, tworzenie prac plastycznych i pogadanek zachęcamy dzieci do integracji i tolerancji. W naszych salach przedszkolnych odbywają się pogadanki, które mają na celu zapoznanie się i uświadomienie dzieciom różnorodności wśród ludzi, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną.